Μετά την εκλογική διαδικασία της 25ης Φεβρουαρίου  2019 το νέο Δ.Σ. εχει την ακόλουθη σύνθεση:

                                   

Πρόεδρος:

Αντιπρόεδρος: 

Γεν. Γραμματέας:

Ταμίας:

Μέλη:

Ντάγκαλος Χρήστος

Ράντος Αθανάσιος

Φουρναράκης Στέφανος

Σπυριδάκης Νικόλαος

Τσιρώνης Παναγιώτης

Τσοκανής Τιμολέον

Βενέτης Παναγιώτης