Μετά την εκλογική διαδικασία της προγραμματισμένης γενικής συνέλευσης στις 6 Μαρτίου 2017 και με την εκλογή του νέου Προέδρου Καμολίνου Νικολάου, έγινε η πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου στις 10 Μαρτίου 2017 και συνήλθε σε σώμα με την ακόλουθη σύνθεση:

                                   

Πρόεδρος:

Αντιπρόεδρος: 

Γεν. Γραμματέας:

Ταμίας:

Μέλη:

Καμολίνος Νικόλαος

Ντάγκαλος Χρήστος

Παπαδόπουλος Πέτρος

Σπυριδάκης Νικόλαος

Τσοκανής Τιμολέων

Ράντος Αθανάσιος

Φουρναράκης Στέφανος