ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ


Τα Μέλη της Λέσχης μας είναι απαραίτητο πάντα να έχουν υπ' όψη τους τα παρακάτω βασικά στοιχεία για την απρόσκοπτη συμμετοχή και της καλύτερης λειτουργίας της ORCA.

 

Α. Γενική Συνέλευση

 

Συνέρχεται κεκλεισμένων των θυρών το 1ο τρίμηνο του έτους και έχει απολογιστικό χαρακτήρα, ενώ κατά τα ζυγά έτη εκλέγει νέα Διοίκηση. Λαμβάνουν μέρος μόνο τα ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, δηλαδή έχουν καταβάλει την συνδρομή του λήξαντος έτους.

 

Β. Ετήσια Συνδρομή

 

Αποτελεί και αυτονόητη υποχρέωση κάθε μέλους. Καταβάλλεται εμποθέσμως ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΓΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ στην Γραμματεία ή κατατίθεται στον Τραπεζικό Λογαριασμό της Λέσχης στην Alpha Bank, Αριθ. Λογ/σμου 175-00-2002-003761 IBAN GR 690 140 1750 1750 0200 200 3761.

 

Γ. Ειδικές Πινακίδες Ιστορικών Οχημάτων

 

Προβλέπεται από την Απόφαση του Υπ. ΣΥγκοινωνιών ΣΤ' 1831/1978 όπως αυτή τροποποιήθηκε το 2001. Εκδίδονται από τους εν Ελλάδι εκπροσώπους της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ & ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (FIVA & FIA) που εκπροσωπούνται από τις ΕΟΦΙΛΠΑ και ΕΛΠΑ.

 

"Νόμιμη χρήση είναι η συμμετοχή σε επίσημες εκδηλώσεις Παλαιών Οχημάτων καθώς και οι αναγκαίες για συντήρηση και επισκευή δοκιμών και μόνο".

 

Μετακίνηση που δεν έχει σκοπό την συντήρηση του οχήματος είναι παράνομη αλλά και εκθέτει τον ΧΩΡΟ στα μάτια της Πολιτείας και βάζει σε κίνδυνο τον θεσμό των Ειδικών Πινακίδων.

 

Οι πινακίδες παραμένουν πάντοτε στην ιδιοκτησία της ΕΟΦΙΛΠΑ η οποία διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης οιαδήποτε στιγμή. Η προστασία του θεσμού των πινακίδων αποτελεί ευθύνη και όλων των φίλων των Παλιαών Οχημάτων οι οποίοι άνευ δισταγμού να καταγγέλουν στην ΕΟΦΙΛΠΑ και ΟΡΚΑ την παράνομη χρήση πινακίδων παραθέτοντας τον αριθμό κυκλοφορίας, ημερομηνία, ώρα και τον τόπο του περιστατικού.

 

Δ. Ασφάλιση

 

Όλα ανεξαρτήτως τα οχήματα που φέρουν τις ειδικές πινακίδες πρέπει να είναι ασφαλισμένα. Η ΟΡΚΑ σε συνεργασία με την Allianz προσφέρει, ως γνωστόν, δωρεάν ασφαλιστήριο με την ετήσια συνδρομή η οποία καταβάλλεται εντός του 1ου διμήνου εκάστου έτους το αργότερο. Μη μέλη που κάνουν χρήση των ειδικών πινακίδωςν και ασφαλίζονται μέσω άλλης ασφαλιστικής εταιρείας οφείλουν να κοινοποιούν τις ανανεώσεις των ασφαλιστηρίων των οχημάτων τους στην ΟΡΚΑ προκειμένου να διατηρούν τις πινακίδες.

 

Ε. Πώληση Οχήματος με ειδικές πινακίδες

 

Ο πωλητής υποχρεούται να επιστέψει την κάρτα FIVA και τις ειδικές πινακίδες στην ΕΟΦΙΛΠΑ. Αλλιώς εξακολουθεί να φέρει την από τον νόμο ευθύνη για την κίνηση του οχήματος. Η διαδικασία χορήγησης Κάρτας & Πινακίδας επαναλαμβάνεται εξαρχής για λογαριασμό του νέου αγοραστή.

 

ΣΤ. Διαγραφή οχημάτων από το Υπ. Μεταφορών

 

Παλαιά οχήματα ιστορικού και συλλεκτικού ενδιαφέροντος που φέρουν κρατικές πινακκίδες μπορούν να διαγραφούν από το Υπ. Μεταφορών με ειδική βεβαίωση της ΕΟΦΙΛΠΑ αντί πιστοποιητικού ανακύκλωσης και βεβαίως αποσύρονται της κυκλοφορίας.

 

Εκ της ΟΡΚΑ


Classics – Retro ή κατ’ επιλογή Young – Timer


Η Ελληνική Ομοσπονδία Φίλων Παλαιών Αυτοκινήτων (ΕΟ ΦΙΛΠΑ) το τελευταίο διάστημα προωθεί μια νέα κατηγορία  για τα ιστορικά αυτοκίνητα, που έχει τον διεθνή τίτλο  ‘’ Young – Timer’’.

 

Η νέα κατηγορία αφορά τα κάπως μικρότερης ηλικίας Αυτοκίνητα. Αυτά τα οποία δεν είναι 30ετών  ή παλαιότερα, όπως τα Κλασσικά  ‘’Retro’’, αλλά 20-30ετών.

 

Η  κατηγορία στοχεύει όχι μόνο ν’ αυξηθούν τα περιθώρια και οι δυνατότητες των φίλων παλαιών αυτοκινήτων αλλά να δημιουργηθεί ένα προθάλαμος εισόδου στον κόσμο των  Ιστορικών Αυτοκινήτων και για όσους έχουν μοντέλα  ( σήμερα ) ετών 1985-1995 και δεν θέλουν να τα αποχωριστούν.

 

Η ανάπτυξη στη νέα  κατηγορία έχει βέβαια την έγκριση της FIVA, από την όποια και προέρχεται η ιδέα και η όποια όταν της ζητηθεί παρέχει πιστοποιήσεις για  κάθε όχημα της περιόδου  αυτής.

 

Μετά τα ανωτέρω και οι υπαγόμενες στην ΕΟΦΙΛΠΑ Λέσχες ακολουθούν ή πρέπει να ακολουθούν στις ενέργειες τους, την υπερκείμενη αρχή.

 

Η ORCA στην επιθυμία της να αναπτυχθεί ταχύτερα η νέα  κατηγορία, ώστε να προσέλθουν όσο περισσότεροι είναι δυνατόν και να εγγράψουν τα αυτοκίνητα του στη Λέσχη, προσφέρει -σ’ έναν έκαστο- ένα μπλουζάκι της ORCA και ένα καπελάκι τζόκεϊ, σε μέγεθος του υποψηφίου μέλους.