ΟΡΚΑ - Οργάνωση Εκδηλώσεων Κλασσικού Αυτοκινήτου

ΧΑΪΜΑΝΤΑ 33 Χαλάνδρι 152 34


ORCA - The Organization for classic Automobile Events

33 Haimanta St, Postal Code 152 34 Halandri Athens, GREECE


email: orcaclassic@gmail.com 

Tel. - Fax. 210 6729420


Η Λέσχη μας είναι ανοιχτή κάθε Δευτέρα 19.30-22.30